HAKİM

ə. 1) məhkəmə sədri; 2) yarışı idarə edən; 3) hökm edən, hökm verən; 4) qubernator, vali. Hakimi-mütləq ölkəni təkbaşına idarə edən; diktator; hakimi-şər’ dini qayda-qanunlara əsasən mühakimə edən; qazı.

HAKİ
HAKİMANƏ

Digər lüğətlərdə