HAL ƏHLİ

1. Kef çəkməyi, vaxtını kefdə keçirməyi sevən adam. 

2. Vəziyyəti, eyhamı tez başa düşən; irfan və təsəvvüf elmi ilə məşğul olan.

HAL APARMAQ
HAL-ƏHVAL TUTMAQ