HALI XARAB OLMAQ

vəziyyəti pisləşmək, halı, əhvalı pozulmaq; ~ halı dəyişmək, halı qarışmaq, partlamaya düşmək.

HALI DƏYİŞMƏK
HALI QARIŞMAQ