HALINI QATMAQ

bax: halını pozmaq.

HALI POZULMAQ
HALINI POZMAQ