HALAL SÜD ƏMMİŞ

namuslu, dürüst, təmiz, vicdanlı.

HALA GƏLMƏK
HALALLIQ ALMAQ