HALAL

HALAL – HARAM – Belə nə üçün? Desin ya halaldır, ya haram (S.S.Axundov).

HAL-HAZIRDA
HAMAR

Digər lüğətlərdə