HALALLIQ ALMAQ

nəyisə əldə edəndə, alanda əvvəlki sahibindən xeyir-dua almaq, dil-ağız etmək.

HALAL SÜD ƏMMİŞ
HALALLIQ VERMƏK