HALALLIQ VERMƏK

nəyisə bağışlayanda xeyir-dua vermək, arxasınca gözü qalmadığını bildirmək; ~ xeyir-dua vermək.

HALALLIQ ALMAQ
HALDAN ÇIXMAQ