HALAY

1. Dairə, dövrə.

2. Böyük dəstə, alay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İki xanla bir araya gələndə,

Qurd oyunun aralığa salanda,

Kəllələr kəsilib yombalananda

Halaylar pozulub, tüp qılınclanır.

                             (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (“Həmzə-Bozalqanlı”)

HAQLAMAQ
HALI

Значение слова в других словарях