HALDAN DÜŞMƏK

üzülmək, çox yorulmaq; ~ əldən düşmək.

HALDAN ÇIXMAQ
HALDAN-HALA DÜŞMƏK

Digər lüğətlərdə