HALVASINI ÇALMAQ

məhvini, ölümünü hazırlamaq.

HALVA ELƏYİB AĞZINA QOYMAQ
HAMAM SUYU İLƏ DOST TUTMAQ