HAMISI QIRILAN QOŞUNDANDIR

Görüləcək işdə "nə etsək kardır" mənasında işlənir.

HAMAM SUYU İLƏ DOST TUTMAQ
HAMIYA BİR GÖZLƏ BAXMAQ