HAMIYA BİR GÖZLƏ BAXMAQ

heç kimi üstün tutmamaq, ayrı-seçkilik etməmək; ~ eyni gözdə görmək, fərq qoymamaq.

HAMISI QIRILAN QOŞUNDANDIR
HANSI İLAN ÇALIB (VURUB)