HAM

Təqlidi sözdür, itin çıxardığı səslə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HALOSFER
HAMAR

Digər lüğətlərdə