HAMBAL

HAMBAL Burda döngələrin yeri darısqal; Oturmuş palanın üstündə hambal... (S.Vurğun); BARKƏŞ (köhn.) Dərdü qəm barkəşiyəm. köhnə peşənkəm sənə nə? (Aşıq Hüseyn); YÜKÇÜ [Rəis müavini:] Bu gün yükçülər briqadalarından birini dördüncü sahəyə göndərə bilməzsən ki? (H.Abbaszadə); YÜKDAŞIYAN Kişi qəhqəhə çəkib güldü. Necə yəni hambal – yükdaşıyan?! (Ş.Qurbanov).

HAMAMXANA
HAMI

Digər lüğətlərdə