HAMPA

fars. həmpa – ayaq

Kənd varlısına, dövlətlisinə verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Onun işi hampalarla, varlılarla, paşa-puşalarladı. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A.,B.A.)

HAMAYIL ƏRƏB
HANCARA

Значение слова в других словарях