HANSI YUVANIN QUŞU OLDUĞUNU BİLMƏK

pis, bədniyyət adam olduğundan xəbəri olmaq.

HANSI İLAN ÇALIB (VURUB)
HARAM ELƏMƏK