HAQLI ÇIXMAQ

bir mübahisədə, tələbdə, fikirdə və s.-də doğru olduğu aşkarlanmaq.

HAQLI ÇIXARMAQ
HAL APARMAQ