HAQLAMAQ

Öhdəsindən gəlmək, cəzasını vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

HAKİM ƏRƏB
HAQLAMAQ

Значение слова в других словарях