HAQQ DİLİNDƏ DANIŞMAQ

ədalətli, insaflı olmaq, haqqı müdafiə etmək.

HAKİM KƏSİLMƏK
HAQQ EVİNƏ TAPŞIRMAQ