HAQQ EVİNƏ TAPŞIRMAQ

dəfn etmək.

HAQQ DİLİNDƏ DANIŞMAQ
HAQQ-HESAB ÇƏKMƏK