HAQQ SƏSİNİ UCALTMAQ

həqiqəti çəkinmədən söyləmək, doğrunu müdafiə etmək.

HAQQ-SAYI İTİRMƏMƏK
HAQQ VERMƏK