HAQQI TAPDANMAQ

hüququ pozulmaq, ədalətsizliyə məruz qalmaq.

HAQQI ÇATMAQ
HAQQIN YOLUNU TAPMAQ