HAQQ-HESABI ÇÜRÜTMƏK

aralarındakı məsələni birdəfəlik həll etmək, problemə aydınlıq gətirmək

HAQQ-HESAB ÇƏKMƏK
HAQQ-HESABI İÇƏRİ VERMƏK