HAQQ-HESABI İÇƏRİ VERMƏK

bax: hesabı içəri vermək.

HAQQ-HESABI ÇÜRÜTMƏK
HAQQ QAZANDIRMAQ