HAQQ

əl-yəqin – daxili hiss və təcrübənin verdiyi, insanın özündə hiss etdiyi, özündə müşahidə etdiyi elmə deyilir.
HAKİMİYYƏT
HAQQ

Значение слова в других словарях