HAQQ

1
I
прил. правый (заключающий в себе правду); справедливый. Haqq iş правое дело, haqq söz правое слово
II
сущ.
1. истина, правда, справедливость. Haqqı itirmək (saya salmamaq) пренебрегать истиной, haqqı danışmaq говорить правду, haqqı danmaq отрицать правду, haqqı unutmaq забыть правду, haqqın qələbəsi (təntənəsi) торжество правды (справедливости)
2. право (возможность действовать, поступать каким-л. образом). Bu sənin haqqındır это твое право, onun bu işə qarışmağa haqqı var он имеет право вмешиваться в это дело, haqqı olmaq иметь право, insan haqları права человека
3. плата, зарплата, жалованье, заработок. Əmək haqqı almaq получать заработную плату, işimə görə haqq alıram по работе получаю плату, haqqını istəmək требовать платы, жалованья, mənzil haqqı квартирная плата (квартплата), minik haqqı плата за проезд
4. взнос (внесенные за что-л. деньги). Üzvlük haqqı членские взносы, sığorta haqqı страховые взносы
◊ haqq vermək (qazandırmaq) kimə, nəyə отдавать, отдать справедливость, считать кого правым, справедливым; haqq oldu kimə поделом кому; haqqına yetmək (çatmaq) получать, получить по заслугам; haqq yolundan çıxmaq сворачивать, свернуть с правильного пути; Allah haqqı! клянусь Аллахом! (Богом); başın haqqı клянусь твоей головой; canın haqqı клянусь тобой; adın haqqı клянусь твоим именем
2
I
сущ. Аллах, Бог, Творец, Всевышний. Haqqı danmaq olmaz нельзя отрицать (игнорировать) Аллаха (Бога)
II
прил. божий. Haqq vergisi дар божий; одаренный или одаренная Богом. Onun səsi haqq vergisidir его голос – это дар божий
HAQDA
HAQQ-ƏDALƏT

Digər lüğətlərdə