HAQQ

HAQQ I is. [ ər. ] Hüquq, ixtiyar. Odur uşaqları narazı salan; Bu işçi gənclərin haqqını çalan (M.Müşfiq).

HAQQ II is. [ ər. ] Həqiqət, ədalət, doğru. Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim; Tapar qulaq ilə göz arasında (Aşıq Ələsgər).

HAQQ III is. [ ər. ] Əməyin əvəzində alınan donluq. Bir də ... palto tikənə; Zəhmət haqqı verəcəksən (Ə.Kürçaylı).

HAQQ IV is. [ ər. ] Bəraət. Sarışının hərəkətlərinə haqq qazandırdı (S.Qədirzadə).

HAQQ V qoşma Barədə. Daldada sənin haqqında bir söz deməmişik, o, düşmən sözüdü (“Qaçaq Nəbi”).

GÜRZƏ
HAL

Значение слова в других словарях