HARAMZADA

ər. haram, fars. zadə

Fırıldaqçı, kələkbaz, hiyləbaz, bic, yaramaz, tülüngü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Amma getməmişdən iki dənə çoxbilmiş, haramzada iş gördü. (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

*

Koroğlunu çox haramzada deyirlər. (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

HARAMİ
HARAMZADƏ

Значение слова в других словарях