HARAY-HƏŞİR SALMAQ (QOPARMAQ)

səs-küy yaratmaq, dava-dalaş etmək, həyəcanla qışqırmaq; ~ haray salmaq, qiyamət qoparmaq, mərəkə qoparmaq, hay-həşir salmaq, özünü cırmaq.

HARAM TİKƏ
HARAY QALDIRMAQ