HARMONİYA

\[alm.=fr. Harmonie; ing. Harmony; yun. Harmonia – bağlam, birlik, uyğunluq. Birlikdə səs verən sistem; osm. tr. aheng; ər. رطبثك \] – çoxluğun və qarışıqlığın sistemli bir birlik yaratması.
HARAM
HARMONİYA

Значение слова в других словарях