HAVA

(Balakən)
evin üstündə kirəmit düzülən hissə, yer, dam örtüyü. – Evin havasını qaldırmışıx
HAV
HAVACA

Значение слова в других словарях