HAVACAT

-cat(-at) ərəbcə cəm şəkilçisidir. Saitlə bitən sözlərə -cat (hava-cat, meyvə - cat), samitlə bitənlərə -at (avaz-at, mövhum - at) artırılır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAVA
HAVADAR

Значение слова в других словарях