HAVAR ÇƏKMƏK

Haray çəkmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İstədi havar çəksin. Koroğlu dik qalxıb, tutdu onun hülqumundan. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

HAŞA
HAVAR ƏRƏB