HAY-HAYDA

Gözdə-qulaqda. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Hay-hayda idilər ki, Məhbub xanım bir aşıqdan-zaddan gətirib çaldırsın. (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)

HAY-HAY
HAY VURMAQ