HAY

1. Çağırışa cavab.

2. Səs-küy, hay-küy, qarmaqarışıqlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dialektlərdə kömək, xəbər mənalarında da işlənir. 

Hay düşdü şəhərə. (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”)

*

Baxmaram düşmən hayına,

Haqq bəla versin xayına,

İgid igidin payına

Köndələn düşməmək gərək.

                            (“Koroğlu ilə Dəli Həsən”)

HAVAR ƏRƏB
HAY-HAY

Значение слова в других словарях