HAZAR PEŞƏ

Qab-qacaq üçün xüsusi qab. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Səfərimdi şəhri-Bagdad,

Kimdi mənnən köçən, gəlsin!

Yeddi hoqqa, hazar peşə

Məndən artıq içən gəlsin!

                               (“Durna teli”)

HAZAR
HAZARAN