HAZARAN

Minlər, minlərlə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Genə yada düşdü mərd oğullarım,

Bu gün Dəmirçioğlu burda gərəkdi.

Hazaran oyunlu, dili ballarım,

Bu gün xan Eyvazım burda gərəkdi.

                              (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

HAZAR PEŞƏ
HAZARAT

Значение слова в других словарях