HAZARAT

Bax: həzərat.

Əlləri hənalı bayram günündə,

Dostum bir nayranlıq verdi, hazarat!

Yardan ayrılmağı nəsihət etdi,

Bizə nə bayramlıq verdi hazarat?!

                                      (“Tahir və Zöhrə”)

HAZARAN
HAZARAT

Значение слова в других словарях