HEDONİZM

\[hedonisme\] – Hazcilik-Zevkçilik: ləzzət və zövqü həyatın məqsədi qəbul edən bütün əxlaq anlayışlarına verilən isim.
HARMONİYA
HEDONİZM

Значение слова в других словарях