HELM

yumşaq xasiyyətlilik, mülayimlik, səbirli, təmkinli olmaq.
HELİOSANTRİZM
HERMENEVTİKA

Значение слова в других словарях