HERMENEVTİKA

\[alm. Hermeneutik; fr. Hermèneutique; ing. Hermeneutics; yun. Hermeneutike; hermeneuiein – yorum-lamaq, tekhnè – sənət\] – açıqlamaq, yorumlamaq, izah etmək. Bir mətni anlamağa yönələn, mətnin izahından bəhs edən təlim.
HELM
HERMENEVTİKA

Значение слова в других словарях