HERMENEVTİKA

\[yun. Hermeneuo – aydınlaşdırıram\] – məqsədi mətnin obyektiv \[sözlərin qramatik mənaları və tarixən şərtlənmiş variantları\] və subyektiv \[müəlliflərin niyyəti\] əsasları-na görə mənasını müəyyən etmək olan şərh məharəti nəzəriyyəsi.
HERMENEVTİKA
HERMETİZM

Значение слова в других словарях