HEY VURMAQ

Bax: hay vurmaq(“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Hey vurdu, karvan əyləndi. (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

HEY1
HEYBƏ