HEY1

Qüvvət, iqtidar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Çağırış, müraciət bildirən nida. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

HEŞ
HEY VURMAQ

Значение слова в других словарях