Hidrafon, seysmik qəbuledici

dənizdə seysmik kəşfiyat zamanı su qatlarından keçən və əks olunan səs dalğalarını tutmaq üçün akustik cihaz.
Hava qazı
Hidravlik yarılma, layın hidravlik yarılması