Hidromonitor balta

qazma baltası; neft, daş kömür və digər filizçıxarma mədənlərində süxuru dağıtmaq, yaxud bu prosesi sürətləndirmək üçün işlədilir. Quyuya vurulan məhlul (yuyucu məhlul, su) H.b.-nin yuma dəliklərindən (gözlərindən) böyük sürətlə (70-110 m/san) çıxdıqdan sonra yaranan hidravlik qüvə süxuru dağıdır.
Hidroforminq
Xam neft