HİLEİZM

\[Hyleeisme\] – Heyülaiyye: Maddəyə əzəli və əbədi, yaradılmamış və hər cür formu qəbul etməyə hazır və uyğun olaraq baxan görüş.
HİKMƏT
HİLOZOİZM