HIM

“he” (III şəxs təkdə kişi cinsi üçün) şəxs əvəzliyinin obyekt halı: onu, ona

HILT
HIMSELF

Значение слова в других словарях