HOPHOP

Bu quş çıxardığı səsə görə belə adlanıb, təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HİPOSENTR
HOPPANMAQ

Значение слова в других словарях